bg pani

REGULAMIN  dla studio tatuażu artystycznego tattooinna

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia tatuażu tattooinna.
 2. Zastrzegam sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 3. W  studio tatuażu artystycznego tattooinna, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 4. W studio tatuażu artystycznego tattooinna obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
 5. W studio tatuażu artystycznego tattooinna  stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.
 6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.
 7. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studio tatuażu. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zadatek 50 zł. Wliczany jest on w cenę za tatuaż. Rezerwacji można dokonywać również telefonicznie a zadatek wpłacać na konto przelewem bankowym. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia tatuażu na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.
 9. Projekty przygotowujemy najwcześniej 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.
 10. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 3 dni robocze przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.
 11. Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców i jego zgody na piśmie. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.
 12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.
 14. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również poniżej czytanego przez Ciebie Regulaminu.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
 16. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 17. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 18. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 19. Prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej.
 20. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
 21. Klient jest zobowiązany do powiadomienia tatuatora o swoim stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
 22. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów oraz prawo Klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 23. Akceptując regulamin studia tatuażu, Klient wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia wykonanego na Nim tatuażu i umieszczenie go na stronach internetowych studia.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies